HÅNDTERING AF KLAGER

Forretningsgangen for håndtering af klager i Økonomirådgiver ApS, er til for at sikre at alle klager behandles sagligt, objektivt og inden for rimelig tid.

En klage defineres som en henvendelse, der er sendt til den klageansvarlige omkring utilfredshed med en serviceydelse eller produkt leveret af Økonomirådgiver ApS.

KLAGEANSVARLIG & KLAGEPROCEDURE

I Økonomirådgiver ApS er der truffet følgende foranstaltninger til at imødekomme og håndtere klager mest optimalt.

Den klageansvarlige er Forretningsudviklingschef Cathrine Kondrup Pedersen (Klageansvarlig), som sikrer alle klager mod Økonomirådgiver ApS behandles ud fra denne forretningsgang. Eventuelle klager sendes til klage@mortenbang.dk

En medarbejder der modtager en klage, skal straks orientere den klageansvarlige. Er klagen modtaget mundtligt orienteres den klageansvarlig via e-mail, hvor klagen beskrives samt kontaktinformation på anmelderen af klagen noteres. Modtager medarbejderen klagen via e-mail sendes den videre til klageansvarlig. Hvis klagen modtages i brevform, scannes den ind og videresendes til klagesansvarlig.

Den klageansvarlig sørger for ved modtagelsen af en klage, at anerkende for modtagelsen af klagen overfor anmelderen. Bekræftelsen af modtagelsen af klagen skal ske senest 2 arbejdsdage efter klagen er modtaget i Økonomirådgiver ApS. Ved fravær i forbindelse med sygdom eller ferie, er det den klageansvarligs ansvar at sikre, at der en relevant kollega som bekræfter modtagelsen af klagen og informere anmelderen, at klagen er videresendt til den klageansvarlige.

Håndtering af klagen sker ved at den klageansvarlig i samråd med medarbejderen, som har modtaget klagen, udarbejder et svar til anmelderen. Svaret skal formidles skriftlig, men kan med undtagelser gives mundtligt. Formidlingstypen vurderes fra sag til sag af klageansvarlig. Der skal gives svar på klagen hurtigst muligt og altid inden for rimelig tid.

Der er udarbejdet et CRM-system, hvor den klageansvarlig kan have et overblik over klagerne.

Denne forretningsgang vil blive opdateret én gang årligt, for at sikre af denne fungere efter hensigten, og afhjælpe eventuelle mangler. Den er senest opdateret d. 8. april 2022. – Version 1

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af klager, er du altid velkommen til at kontakte os på enten telefon & mail. Eller skriv dit spørgsmål til os via kontaktformularen.