Tvangsauktioner step by step: Del 3

tvangsauktion

Vi er nu nået til del 3 af denne artikelserie. Har du endnu ikke læst del 1 og del 2, så finder du dem ved at klikke her: del 1del 2

Så hvordan foregår en tvangsauktion? På selve dagen for auktionen møder du op på den angivne adresse. Auktionerne afholdes altid i fogedretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Auktionerne er åbne, og alle kan deltage. Det vil være en god ide at møde op til nogle auktioner, så man har oplevet forløbet inden, man selv skal byde på sin første ejendom.

Sådan starter auktionen

Auktionen indledes med at rekvirenten gennemgår salgsopstillingen. I forbindelse med gennemgangen er det muligt at stille spørgsmål. Benyt dig af muligheden, hvis der er noget i forbindelse med ejendommen, du er i tvivl om.

Herefter oplyser fogeden om “størstebeløbet”, hvorefter selve auktionen går i gang. Ofte bliver der oplyst et trin-størrelse. Det vil sige, at budene skal falde i intervaller af f.eks. 10.000 kr. Så hvis første bud er 50.000 kr., så skal næste bud være mindst 60.000 kr.

Budrunden fortsætter, indtil der ikke kommer flere bud.

Sikkerhedsstillelse

Bliver du højstbydende, og dermed vinder auktionen, skal du stille sikkerhed for pengene. De fleste fogedretter opererer med to sikkerheder: “Den lille sikkerhed” og “Den store sikkerhed”, hvor den lille skal stilles umiddelbart efter auktionen og den store typisk en uge efter. Nogle fogedretter kræver dog fuld sikkerhed for hele købesummen med det samme.

Den lille sikkerhed, og dermed den du skal stille med det samme, varierer fra retskreds til retskreds, og spænder fra 7.000 kr. (Bornholm) til 25.000 kr. (København), men ligger ellers typisk på 10.000 kr. til 15.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen kan ske ved deponering af kontanter, bankgaranti eller på en anden af fogedrettens godkendte måder. Den lille sikkerhed kan desuden stilles ved MobilePay.

Den store sikkerhed, der typisk skal stilles senest 7 dage efter auktionen, skal ligeledes stilles ved deponering af kontanter, bankgaranti eller på en anden, af fogedrettens godkendte måder. I salgsopstillingen er der en foreløbig beregning, men det endelige beløb afhænger af budsummen.

Vær opmærksom på, at fogedretten ikke modtager dankort eller andre hævekort. Desuden skal man vide, at sikkerheden ikke kan benyttes til betaling. Det betyder, at hvis man stiller sikkerhed i form af kontanter, skal man faktisk have dobbelt likviditet, da sikkerheden først frigives, når auktionsvilkårene er opfyldt.

2. Auktion

Man skulle nu tro, at man som højestbydende, nu har købt ejendommen, men oftest kommer der en 2. auktion. 

Både ejeren og eventuelle rettighedshavere der ikke bliver dækket ind af buddet ved 1. auktion, kan begære ny auktion. Den der begærer ny auktion kan ligeledes anmode om hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale betyder, at der kan forhandles med højstbydende, og hvis man bliver enige om en pris, kan 2. auktionen aflyses.

Buddet fra 1. auktion er gældende i 6 uger, og kommer der ingen bud på 2. auktion, har man som højestbydende på 1. auktionen, købt ejendommen. Hvis du ender som højestbydende, har du købt ejendommen.

Jeg håber, du kunne bruge artikelserien, og har fået blod på tanden til at komme igang med investering. 

Del artiklen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nyeste artikler

Bliv klogere på valueinvestering!

Bliv klogere på valueinvestering! Du har måske hørt om strategien valueinvestering i forbindelse med Warren Buffett. Men vidste du, at det både er den mest